Μαγνητικό φίλτρο ½’’

Ανοξείδωτο, αποτρέπει τις επικαθίσεις αλάτων.

Comments are closed.