Επίτοιχοι Λέβητες

Η ετήσια συντήρηση του επίτοιχου λέβητα είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος μιας συντήρησης είναι μικρότερο από το κόστος μιας αυξημένης κατανάλωσης ενός ασυντήρητου λέβητα και επιπλέον ελαχιστοποιείται η περίπτωση της βλάβης ή της φθοράς των μηχανημάτων. Η ετήσια συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό αερίων καυσίμων της εταιρείας μας και περιλαμβάνει:

  • Καθαρισμός καυστήρα και μπεκ
  • Καθαρισμός εναλλάκτη
  • Έλεγχος αισθητηρίων
  • Έλεγχος και πλήρωση δοχείου διαστολής
  • Έλεγχος και ρύθμιση παροχής ζεστού νερού χρήσης
  • Έλεγχος πιεζοστατών
  • Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδας αερίου
  • Έλεγχος και εξαέρωση θερμαντικών σωμάτων
Ιαπωνικός Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης Rinnai Mirai